တရုတ်မစောက်ပတ်ကိုလျှာနဲ့တအားလျက် စောက်ရည်တေတအားရွှဲ ...